„"Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili." (G. Boccaccio)“