Votice – Přinášíme rozhovor se starostou Votic Jiřím Slavíkem o investicích na skládce komunálního odpadu ve Voticích. Jiří Slavík mohl sledovat investice na skládce z několika pozic - jako opoziční zastupitel i jako starosta. V čem se tři etapy rekonstrukce lišily, jaké byly jejich finanční náklady a jaké jsou plány v odpadovém…