Vážená čtenářská obci, vážení návštěvníci benešovské knihovny, dovolte mi, abych se s Vámi, po 27  letech  náročné a  zodpovědné práce ve funkci ředitelky /nejprve Okresní knihovny a poté i 22 let Městské knihovny Benešov/ k datu 30. 6. 2019 tímto následně rozloučila.