Votice - V roce 2018 uzavřelo sňatek v matričním obvodu Votice rekordních 101 párů. 95 párů se rozhodlo pro civilní obřad a 6 párů pro obřad církevní.