Černobílý opeřenec létající nad poli a ozývající se svým nenapodobitelným hlasitým voláním. To je čejka chocholatá, líbivý pták ze skupiny bahňáků. V posledních desetiletích v naší krajině rapidně ubývá. Na Podblanicku proto již několik let probíhá monitoring a ochrana jeho hnízd.