Benešovští patrioti jsou si vědomi, že piaristická kolej s chrámem svaté Anny v centru města je naší nejvzácnější architektonickou památkou, protože je projektována slavným italským stavitelem G. B. Alliprandim. Je také symbolem vzdělanosti a kultury, neboť šlo o jedno z prvních míst středoškolského vzdělávání na jih od Prahy.