Do budoucna se jistě podaří nastavit dobrý standard pro oceňování jednotlivých osobností. Na počátku by možná bylo vhodné začít symbolicky.

Jistě nikomu, kdo dokáže vidět pod povrch dění, není třeba podrobně připomínat, co se v Benešově dělo v letech 2016-2018. Na svévolné politické kroky doplatila celá řada schopných a poctivých občanů města, mezi nimiž shodou okolností převažovaly ženy. Mnozí z nich pro své zásadové postoje, nebo odvahu vyslovit nahlas veřejně nesouhlas s tím, co vidí. Za velkou škodu pro město je třeba považovat, že tito lidé od té doby dojíždějí za prací jinam, nebo se i odstěhovali. 

 

    Dvě z postižených žen se v této souvislosti staly také nositelkami ocenění „Osobnost demokracie Benešova“. Nové zastupitelstvo města se pak v roce 2019 velmi vnímavě rozhodlo těmto poškozeným občanům poděkovat na své veřejné schůzi za jejich přínosnou práci pro Benešov. Asi není nezbytné je nyní jednotlivě navrhovat na udělení ceny SRDCE BENEŠOVA, ale bylo by principiálně velmi příkladné jim symbolicky na počátku vzniku nové tradice udělit toto ocenění společně, bez uvádění konkrétních jmen. Není totiž lehké mezi nimi spravedlivě posoudit míru postižení, případně odvahy k hlasitému projevení odporu. 

 

    Ocenění SRDCE BENEŠOVA by tak získalo do dalších let punc mezilidské vnímavosti, což by dobře odpovídalo tomu, že je grafickým symbolem nejvyššího lidského citu.

 

I já samozřejmě vyzývám veřejnost k návrhům na udělení ocenění Benešovské srdce.

 

Jana Kloudová