„Každoročně se snažíme zájemcům představit aktivity, které chystáme pro nadcházející turistickou sezonu. Ať už jsou to připravované propagační materiály, účasti na veletrzích cestovního ruchu či prezentace regionu na různých vysoce navštěvovaných akcích. Dáváme ale také příležitost účastníkům fóra, aby se pochlubili, co oni připravují a plánují,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Mimo jiné nabídla zájemcům společnou propagaci na akcích Vojenského technického muzea v Lešanech, na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem či akci Lodě na Labi. Informovala také o tom, že se mimo jiné připravuje nová „skládací“ mapa Posázaví s vyznačenými trasami pro pěší a cyklisty.

 

Ředitelka Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Šárka Juřinová účastníkům fóra představila aktivity muzea včetně nové stálé expozice a naučné stezky, které muzeum připravilo v rámci projektu Ora et labora (Modli se a pracuj). Autor projektu Jan Vizner pohovořil o historii benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a nejstarší historii Jílovska, na něž nová expozice muzea i stezka odkazují.

 

Předseda pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Václav Pošmurný přítomné seznámil s nově vznikající Centrálou cestovního ruchu Středočeského kraje, která by měla propojit cestovní ruch v regionu kolem Prahy a zaměřit se na jeho propagaci v zahraničí. Informoval také o tom, že se znovu otevře krajské informační centrum v Husově ulici v Praze, nebo že by měl být letos spuštěn Centrální portál kalendáře událostí na webu www.centralbohemia.com. Jak dále upozornil, ministerstvo pro místní rozvoj zaregistrovalo dosud pět středočeských destinačních společností: Posázaví, Zlatý pruh Polabí, Bohemia Centralis, Toulavu a Český ráj.

 

Prezident Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.) Pavel Hlaváč přítomné seznámil s podmínkami certifikace informačních center.

Kateřina Červenková z Českého svazu ochránců přírody Vlašim hovořila o národním geoparku Kraj blanických rytířů. Představila Dům přírody Blaníku a seznámila také s další novinkou – společnou vstupenkou do Vodního domu u nádrže Švihov, Včelího světa v Hulicích a Kolowratské věže a vodáckého muzea ve Zruči nad Sázavou.

Josef Lemberk z Českých drah seznámil s harmonogramem takzvaných Nostalgických jízd, kdy na trať v regionu vyjedou historické vlakové soupravy. Martina Kubínová představila aktivity Bellevue hotelu Karlov Benešov – je jednou z destinací Asten Hotels a zaměřuje se především na firemní klientelu. O zatraktivnění regionu formou vyhlídkových letů balonem pak hovořil Michal Suchý.

Roman Sauer z Mikroregionu Ladův kraj informoval o akcích, které připravují v rámci připomínky 200. výročí narození majitele strojního impéria na pražském Smíchově a představitele tehdejší společenské elity Františka Ringhoffera, který se významně zapsal také do rozvoje Velkopopovicka a Kamenicka. Založil pivovar ve Velkých Popovicích a řadu zdejších dalších výrob, jako měděný hamr, pilu, cihelnu, mlékárnu. Se svou rodinou udržovali zdejší krajinu, vysazovali aleje, upravovali cesty a okolí svých rezidencí – zámků Štiřín a Kamenice. Významného mecenáše připomenou přednášky, komentované vycházky, tradiční pochod Putování krajinou barona Ringhoffera nebo výstava tatrovek.

Jan Tupý z Dvora Prak u Drahňovic uvedl, že na vlastní náklady vybudovali a nyní rozšiřují naučnou stezku z Praku do Českého Šternberka. Letos zde otevřou vyhlídku s altánem. V budoucnu by rádi otevřeli také muzeum zaměřené na vše, co tahali a tahají koně, tedy od zemědělských strojů a povozů až po kočáry a závodní bryčky.

Jaroslava Tůmová

Autor/ka: Redakce Jiskra