Z dlouhodobých statistik vyplývá, že zhruba 20% dopravních nehod v celé Evropské unii způsobí a z 30% jejich oběti tvoří mladí lidé ve věku 15 až 30 let. Ani Česká republika bohužel nemůže nabídnout povzbudivější data. Například v roce 2014 zemřelo při dopravních nehodách 101 osob (z celkového počtu 629 mrtvých) ve věku od 15 do 24 let, polovině z nich nebylo víc než 20 let.

Projekt nadačního fondu Kolečko „Dožij se dvaceti“ se zaměřuje právě na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičského oprávnění, ale samozřejmě i na jejich potencionální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli.

Cílem projektu je prostřednictvím seminářů seznámit mladé lidi s tím, jak snížit riziko nebezpečného chování na silnicích, jak snížit nebezpečí vážné nehody a katastrofálních následků a jak se zachovat v kritických situacích.

Jako první v republice se v úterý 29. října do projektu zapojilo asi 60 studentů Integrované střední školy Benešov. Ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR, HZS, záchranné služby a Městským úřadem Benešov na škole proběhly dva semináře složené z teoretického a praktického bloku.

V přednáškové části se studenti setkali s lektory prevence, s lékařem - traumatologem, velitelé dopravního inspektorátu a zásahové jednotky hasičů poukázali na konkrétní nebezpečná místa na Benešovsku a nejzávažnější chyby mladých řidičů, se kterými se ve své praxi setkávají. Silným zážitkem byl pro studenty rozhovor s fotografem Tomášem Beranem, zakladatelem nadačního fondu Kolečko a patronem projektu, který způsobil tragickou dopravní nehodu.

Praktická část nabídla studentům jedinečnou zkušenost v podobě zkoušky na simulátoru nárazu v rychlosti 30km/h, simulaci vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři, vyzkoušet si mohli účastníci semináře také základy první pomoci. Zajímavá byla i dechová zkouška na alkohol, informace o odbourávání alkoholu a návykových látek a jejich vlivu na reakce řidiče.

„Pevně věřím, že projekt „Dožij se dvaceti“ bude mít pro mladé lidi význam. Pokud by naše snaha měla v budoucnu zachránit jediný mladý lidský život, nesnažíme se marně,“ řekla k projektu předsedkyně správní rady NF Kolečko Linda Jandová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/ka: Helena Novotná