Esperanto má své stoupence ve všech věkových kategoriích a národech, je rovnocenným partnerem všem jazykům národním, nemíní žádný jazyk nahradit.

Je jazykem rovnoprávných lidí, kteří spolu chtějí navazovat bezprostřední přátelskou komunikaci. Jeho psaná i mluvená forma jsou totožné, což u jazyků národních není. Je proto mnohokrát snadnější si jej osvojit a velice brzy začít používat.  Jeho ambicí je být pomocným jazykem všech, nikoho neznevýhodňovat.

Přijďte mezi nás, rádi Vás uvítáme. Scházíme se každý týden ve čtvrtek od 15.30 v Klubovně důchodců v Benešově.

Kontakty: Václav Stibůrek, tel. 737 230 231, stiburek.v@seznam.cz, Marie Žížalová, tel. 607 221 413, marieziza@seznam.cz

Autor/ka: redakce Jiskra