Podle slov místostarostky Jaroslavy Pokorné Nestraníci dlouho usilovali o prosazení varovného systému v podobě městského rozhlasu. „Víme, že se pro řadu lidí může jednat o kontroverzní a možná i archaickou záležitost, jsme ale přesvědčeni o tom, že tento způsob informování občanů nejen o krizových záležitostech města řada lidí uvítá. Ne každý umí a chce využívat sms zpráv a aplikací. Navíc ve Voticích a osadách žije spousta starších lidí, kteří jistě tento způsob podávání informací ocení. U mladších ročníků a občanů upřednostňujících moderní technologie prosíme o shovívavost a pochopení“uvedla Jaroslava Pokorná.


Projekt je realizován z dotačních prostředků, celková hodnota investice činí  téměř šest a půl milionu korun. Městu Votice se podařilo získat dotaci ve výši 70% z Operačního programu Životního prostředí, spoluúčast města tedy bude 1,8 milionu korun, realizaci provádí společnost Empemont s.r.o., která v zadávacím řízení nabídla nejnižší cenu. „Jsem velmi ráda, že radní a také členové zastupitelstva podpořili tento projekt, jehož součástí nejsou jen hlásiče, které může veřejnost vidět. Jistě si mnozí pamatují záplavy z let ……, které zasáhly mnoho rodin. Protipovodňová opatření zahrnují také nové sirény pro hasiče, srážkoměry, které jsou umístěné v osadách Mysletice a Nezdice a díky kterým budeme moci sledovat na webu města Votice statistiku, vývoj srážek na našem území. Data budou zaznamenávána a uchovávána, v budoucnu pak budou zajímavým a užitečným zdrojem informací“ říká místostarostka Votic.


Součástí  projektu jsou dvě vysílací pracoviště, běžně se bude využívat systém umístěný v patře Městského úřadu, podružné pracoviště je pak k dispozici Městské policii. Jaroslava Pokorná nepředpokládá, že by vysílání bylo časté, „Hlášení rozhlasem budeme využívat v situacích, kdy budeme potřebovat občany neprodleně informovat o urgentních záležitostech, uvážíme také sdílení informací o kulturních událostech. Rozhlas by měl být spuštěn začátkem července“.


Projekt zahrnuje celkem 134 hlásičů ve Voticích a osadách, dvě vysílací pracoviště, dva srážkoměry, vodočetné latě umístěné na vodních tocích Mastník (v Bučovicích) a také na Konopišťském potoce. „Možná se někomu bude zdát, že je počet hlásičů vysoký, důvodem je zajistit nižší zvukovou hladinu, nechceme, aby hlášení bylo příliš hlasité. Velkou výhodu systému vidím také v tom, že hlášení lze směrovat přímo do jednotlivých osad, nebo dokonce i do konkrétní ulice a tak v například občané Budenína nebudou muset poslouchat, že v ulici A. Dvořáka je porucha vodovodního řadu, například.“ Uzavírá Jaroslava Pokorná.