Votice – Stávající tři sběrná místa pro textil ve Voticích se ukazují jako nedostatečná, proto se hledal dodavatel dalších sběrných míst.